Patenty i nowe technologie

 1. Depczyński W., Radek N.:  Sposób wytwarzania powłok cynkowych i napraw powłok cynkowych Patent RP nr 380946. Decyzja przyznania z dn. 19.01.2009 r.

 2. Mychuda Z., Mychuda Ł.: Przetwornik analogowy wielofunkcyjny. Decyzja Komitetu patentowego Ukrainy od 26.10.2009 o wydaniu patentu na wynalazek.

 3. Grabas B.: Sposób zwiększania powierzchni czynnej elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych, Zgłoszenie patentowe, 2009,  nr P389769

 4. Grabas B.: Sposób zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych, Zgłoszenie patentowe, 2009,  nr P388550

 5. Adamczak St., Myczuda Z.: Sposób pomiaru wielkości fizycznych, Zgłoszenie patentowe, 2009.

 6. Adamczak St., Myczuda Z.: Sposób pomiaru rezystancji termometrów rezystancyjnych, Zgłoszenie patentowe, 2009.

 7. Adamczak S., Janecki D., Balek  P., Kur B.: Urządzenie do pozycjonowania (ustalania położenia) kuli podczas pomiarów zarysu kształtu, nr zgłoszenia: A1 393549, 2010

 8. Grabas B.: Sposób zwiększania powierzchni czynnej elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych, Zgłoszenie patentowe międzynarodowe PCT/PL2010/000054, 2010

 9. Grabas B.: Sposób zwiększania powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych, nr patentu: PL 207358 B1, nr zgłoszenia: A1 388550, 2010

 10. Patent RP nr 210889: Sposób zwiększania powierzchni czynnej elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych, 14.09.2011.

 11. Cedro L., Janecki D.: Układ do identyfikacji właściwości dynamicznych systemów hydraulicznych, Zgłoszenie patentowe ,P.394453, 2011

 12. Adamczak S., Balek P., Janecki D., Kur B.: A device for positioning a spherical component during measurement of form errors, Patent europejski nr 11010311.6, 2012

 13. Mucha Z., Widłaszewski J., Gradoń R., Trela P.: Sposób i układ do kształtowania laserowego płyt lub blach według zadanego kształtu powierzchni rozwijalnej o tworzących równoległych, Urząd Patentowy RP P.394452

 14. Adamczak St., Myczuda Z.: Sposób pomiaru rezystancji termometrów rezystancyjnych, Patent nr 210634

 15. Adamczak St., Myczuda Z., Szcześniak Zb.: Sposób pomiaru energii elektrycznej, Patent nr 211925

 16. Łaski P., Takosoglu J., Błasiak S.: Pneumatyczny, proporcjonalny zawór rozdzielający, Patent A1 395133

 17. Łaski P., Takosoglu J., Grzegorczyk I., Błasiak S.: Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody, Patent A1 394237

 18. Cedro L.: Układ identyfikacji w czasie rzeczywistym właściwości dynamicznych, zwłaszcza osprzętu roboczego koparki, Zgłoszenie patentowe , P.398279, 2012

 19. Pauli R., Radek N.: Farba na bazie nitrocelulozy, zwłaszcza do ochrony sezonowej oraz sposób usuwania powłoki lakierniczej, Zgłoszenie patentowe nr P 401705, 2012.

 20. Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir: Właz kanałowy, zwłaszcza studzienki kanalizacyjnej, Zgłoszenie patentowe A1 401822

 21. Łaski Paweł, Takosoglu Jakub, Błasiak Sławomir: Urządzenie do badań, zwłaszcza dynamicznych, pneumatycznych napędów mięśniowych, Zgłoszenie patentowe A1 401565

 22. Błasiak Sławomir, Bochnia Jerzy, Łaski Paweł, Takosoglu Jakub: Mechaniczne uszczelnienie obrotowe, Zgłoszenie patentowe A1 397926

 23. Cendrowicz Julian, Płonecki Leszek, Urządzenie do trójwymiarowego pomiaru siły i momentu siły; Zgłoszenie patentowe A1 393966; 2012

 24. Cedro L., Janecki D.: Układ do identyfikacji właściwości dynamicznych systemów hydraulicznych, A1.394453, decyzja 08.04.2013, G05B23/00, Patent

 25. Myczuda Z., Szcześniak A.: Przetwornik cyfra-analog, Wynalazek zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP, 2013-04-19, A1 nr 403604

 26. Myczuda Z., Szcześniak A., Antoniw U., Myczuda Ł.,: Logarytmiczny przetwornik analogowo-cyfrowy”, Wynalazek zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP, 2013-04-25, A1 nr 403680

 27. Grabas B. "A method of increasing heat exchange surfaces and active surfaces of metal elements including, in particular, heat exchange surfaces”, Patent zagraniczny (Ukraina) 24.07.2013 nr 17601/ZA/13

 28. J. Cendrowicz, L. Płonecki. Urządzenie do trójwymiarowego pomiaru siły i momentu siły, Patent RP  NR 214213

 29. Takosoglu J., Łaski P., Błasiak S., Bracha G., Pietrala D., Barycki J.: Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych, Zgłoszenie patentowe A1 402905

 30.  Adamczak S., Galant M., Kolczyński H.:, Pryzma ustawcza, zwłaszcza w przyrządach do pomiaru odchyłek kołowości, patent PL 203457 B1 (2009)

 31. Adamczak S., Galant M., Kolczyński H., Janecki D., Przyrząd do pomiarów zarysów walcowości, patent  PL 200980 B1 (2009)

 32. Adamczak S., Galant M., Kolczyński H., Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości, patent  PL 200979 B1 (2009).